თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ახალი შენობა გაიხსნა
თელავის რაიონული სასამართლო
აბაშის მაგისტრატ სასამართლოში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა.
ქედის მაგისტრატი სასამართლო