სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 22/02/2020

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 28/11/2019

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს დამხმარე მოსამსახურე

მიღების ბოლო ვადა: 07/11/2019

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (სამშენებლო საქმეთა ორგანიზება)

მიღების ბოლო ვადა: 26/09/2019

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს დამხმარე მოსამსახურე

მიღების ბოლო ვადა: 19/06/2019

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 19/05/2019

ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 05/09/2018

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (სამშენებლო საქმეთა ორგანიზება)

მიღების ბოლო ვადა: 05/07/2018

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 30/03/2018

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)

მიღების ბოლო ვადა: 30/03/2018

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის საერთო სასამართლოების არქივის მთავარი სპეციალისტი (არქივარიუსი)

ჩაიშალა!

მიღების ბოლო ვადა: 30/03/2018

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი

მიღების ბოლო ვადა: 15/02/2018