ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვა

10/12/2020 - 18/01/2021

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

07/12/2020 - 29/12/2020

ბარათების ქსელური კომბინირებული წამკითხველ-კონტროლერის შესყიდვა

04/12/2020 - 14/12/2020

ლიფტების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

04/12/2020 - 15/12/2020

კვებითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

04/12/2020 - 14/12/2020

დატა-ცენტრის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა და გარანტია

01/12/2020 - 14/12/2020

ციფრული სატელევიზიო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

01/12/2020 - 10/12/2020

VOIP სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა

27/11/2020 - 07/12/2020

გენერატორების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

27/11/2020 - 10/12/2020

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება

26/11/2020 - 09/12/2020

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დასუფთავება

26/11/2020 - 08/12/2020

თბილისის საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება

25/11/2020 - 07/12/2020