თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შენობის გადახურვის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

01/07/2020 - 23/07/2020

ხელის რადიოსადგურების, აუდიო გარნიტურების,ხელის რადიოსადგურის ანტენების და აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვა

01/07/2020 - 14/07/2020

სკანერების სახელმწიფო შესყიდვა

19/06/2020 - 06/07/2020

ჟურნალის ყდებისა და ანბანური ჟურნალების სახელმწიფო შესყიდვა

16/06/2020 - 25/06/2020

ფოთის საქალაქო სასამართლოს შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (დაფინანსების წყარო: 2020-2021წწ)

10/06/2020 - 09/07/2020

შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობილობების ერთწლიანი მწარმოებლის მხარდაჭერისა და საგარანტიო სერვისის შესყიდვა

08/06/2020 - 22/06/2020

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვა

05/06/2020 - 22/06/2020

ზუგდიდის რაიონულ და ხობის მაგისტრატ სასამართლოებში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

04/06/2020 - 25/06/2020

ხელის სადეზინფექციო სითხის სახელმწიფო შესყიდვა

03/06/2020 - 11/06/2020

თიანეთის მაგისტრატი სასამართლოს საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვა

03/06/2020 - 16/06/2020

კომპიუტერიული აქსესუარების სახელმწიფო შესყიდვა

02/06/2020 - 15/06/2020

თერჯოლის მაგისტრატ და ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოებში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

01/06/2020 - 23/06/2020