კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების wildcard ტიპის (SSL/TLS) სერტიფიკატი

30/04/2020 - 11/05/2020

შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული ქსელური მოწყობილობებისთვის ლიცენზიების შესყიდვა

30/04/2020 - 08/05/2020

საკანცელარიო ნივთების სახელმწიფო შესყიდვა

24/02/2020 - 06/03/2020

რუსთავის საქალაქო და გარდაბნის მაგისტრატი სასამართლოებში სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

24/02/2020 - 16/03/2020

კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა

27/02/2020 - 09/03/2020

მეტალის კარადების სახელმწიფო შესყიდვა

27/02/2020 - 06/03/2020

ფოთის საქალაქო სასამართლოს შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

27/02/2020 - 31/03/2020

აბრების, გერბების,სტენდების, სტიკერებისა და სხვა საინფორმაციო დანიშნულების საგნების სახელმწიფო შესყიდვა

27/02/2020 - 09/02/2020

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ბათუმის სასწავლო ცენტრის შენობის სრული რეაბილიტაციის საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დეტალური დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვა.

15/11/2019 - 26/11/2019

კედლის კალენდრების სახელმწიფო შესყიდვა

15/11/2019 - 26/11/2019

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სხდომის დარბაზის აკუსტიკური სამუშაოები დაფინანსების წყარო: 2019-2020წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი

12/11/2019 - 03/12/2019

კომუტატორებისა და მარშრუტიზატორების შესყიდვა

08/12/2019 - 20/11/2019