ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ბათუმის სასწავლო ცენტრის შენობის სრული რეაბილიტაციის საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დეტალური დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვა.

15/11/2019 - 26/11/2019

კედლის კალენდრების სახელმწიფო შესყიდვა

15/11/2019 - 26/11/2019

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სხდომის დარბაზის აკუსტიკური სამუშაოები დაფინანსების წყარო: 2019-2020წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი

12/11/2019 - 03/12/2019

კომუტატორებისა და მარშრუტიზატორების შესყიდვა

08/12/2019 - 20/11/2019

სერვერების სახელმწიფო შესყიდვა. დაფინანსების წყარო: 2019-2020წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი.

01/11/2019 - 12/11/2019

კვებითი მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

30/10/2019 - 08/11/2019

გასანათებელი მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვა

25/10/2019 - 04/11/2019

ხაშურისა და გორის რაიონული სასამართლოს სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.დაფინანსების წყარო - 2019 – 2020 წ.წ სახელმწიფო ბიუჯეტი.

25/10/2019 - 10/11/2019

შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული ბლეიდ-შასის კომუტატორის ფუნქციონირებისათვის (Lenovo Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switches) ინტერფეისების „Scalable-Upgrade” ლიცენზია

24/10/2019 - 05/11/2019

ვანის მაგისტრატი სასამართლოს სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა დაფინანსების წყარო: 2019-2020წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი

17/10/2019 - 13/11/2019

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს შენობაში სახანძრო სისტემების სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. დაფინანსების წყარო: 2019-2020წწ სახელმწიფო ბიუჯეტი

17/10/2019 - 08/11/2019

ქუთაისის საქალაქო და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის სახელმწიფო შესყიდვა (თანმდევი მონტაჟით).

17/10/2019 - 28/10/2019