ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები