სიახლეები

24

Oct, 2019

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა საერთო სასამართლოების არქივის არსებულ შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამატებითი საცავის შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულა.

04

Oct, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის სამსახურებრივი მივლინება ქუთაისის,ფოთის,ბათუმის საქალაქო,ქუთაისის სააპელაციო,გორის,ხაშურის,ზესტაფონის,ოზურგეთის,ზუგდიდის რაიონულ,ქობულეთის,ხელვაჩაურის,ქედის მაგისტრატ სასამართლოებში.

23

Sep, 2019

ქ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შენობის სრული რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დეტალური დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის ელექტრონული ტენდერის ერთობლივად ჩატარების თაობაზე შეთანხმებას ხელი მოეწერა

23

Aug, 2019

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს