აქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის 1/5 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულისაქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებულისსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულებისმე-6 მუხლისპუნქტის საფუძველზე გამოიცა  ბრძანება, რომელიც ითვალისწინებს თუ რა სახის  რეკომენდაციები და ვალდებულებები უნდა გაითვალისწინონ ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. (იხ. ბრძანება)